Consellería de Política Social

servizos de proximidade

Xantar na casa

Para facilitar a permanencia das persoas maiores con algún tipo de dependencia no seu propio domicilio, ponse a disposición das mesmas a comida sobre rodas, un recurso que amplía o servizo de axuda domiciliaria e permite garantír un control dietético axeitado adaptado as necesidades e ao estado nutricional das persoas usuarias.

 

Comida a domicilio