Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Maiores > Servizo de proximidade > Vivendas tuteladas

servizos de proximidade

Vivendas tuteladas

Este sistema de aloxamento pretende potenciar a autonomía e privacidade dos usuarios garantíndolles ó mesmo tempo a seguridade e seguemento periódico da súa situación.

Un dos obxectivos fundamentais das actuacións do Consorcio céntrase na atención integral ás persoas que se atopan en situación de dependencia e, ademais, a aquelas que potencialmente se poden atopar en serio risco de padecela.

Este recurso está dirixido a persoas cun alto grao de independencia. Segundo a Orde do 18 de Abril de 1996, os apartamentos tutelados defínense como vivendas independentes, agrupadas para a prestación en común de servizos colectivos, e con capacidade para albergar a unha ou a dúas persoas cun alto grao de autovalemento.

 

Teleasistencia