Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Maiores > Teleasistencia

maiores

A Teleasistencia

A Teleasistencia domiciliaria é un servizo de atención telefónica ininterrompida, cun equipamento de comunicacións e informática específicos.


 

 

Teleasistencia