Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Infancia > Conflictividade nos menores > Responsabilidade nos menores

Responsabilidade penal dos menores

O ano 2007 caracterizouse pola entrada en vigor, no mes de febreiro, da L.O. 8/2006 do 4 de decembro, pola que se modifica a L.O. 5/2000 de 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores. As consecuencias das modificacións introducidas pola L.O. 8/2006 na execución das medidas xudiciais, será cuestión de estudo non só no ano 2007 senón ao longo dos vindeiros anos para poder analizar como repercuten na execución das medidas cuxa competencia correspóndelle a Secretaría Xeral de Familia e Inclusión en virtude do artigo 45 da L.O. 5/2000

 

Delincuencia infantil