Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Discapacidade > Dependencia > Qué é a dependencia?

DEPENDENCIA

Que é a dependencia?

O estado de carácter permanente no que se encontran as persoas que, por razóns derivadas da idade, enfermidade ou discapacidade e ligadas á falta ou á perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan a atención doutra ou doutras persoas ou axudas importantes para realizar as actividades básicas da vida diaria ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, doutros apoios para a súa autonomía persoal.

Deben darse tres circunstancias para que unha persoa se encontre en situación de dependencia:

  • A existencia dunha limitación (física, intelectual ou sensorial) que mingua determinadas capacidades da persoa.
     
  • A incapacidade da persoa para realizar por si mesma as actividades da vida diaria.
     
  • A necesidade de asistencia por parte dunha terceira persoa.

A dependencia pode afectar a calquera persoa, sexa cal sexa a súa idade, malia, coa idade, aumentaren os problemas de saúde e, con eles, as posibilidades de atoparse en situación de dependencia.

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia