Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Publicación

Estatística de protección de menores

[ELECTRÓNICA EN REDE]
 • Resumo:

  Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

  Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, ben sexa familiar ou residencial.

  Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa doble vertiente, nacional e internacional.

  Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

 • Ano de edición:
  2001-
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Política social
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • N. de páxinas:
  35 p.
 • Formato:
  24 x 17
 • ISSN:
  1889-8025
 • DL:
  C 2955-2009
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica
 • Periodicidade:
  Anual
 • Observación:

  Título anterior (ata 2008): Estatística de adopcións e acollementos  (ISSN: 1139-644X e D.L. OU 99-2001

  Ed. impresa ata o ano 2009. A partir de 2010, edítase unicamente en rede.

  Operación estatística 25201 do Plan Galego de Estatística 2007-2011 e Operación estatística 25-601 do Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • Ano do tomo:
  2001-

 

 • Autor: Vicesecretaría Xeral, Sección de Publicacións e Estatísticas
 • Ano: 2015