Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Publicación

Estatística de familias numerosas

[ELECTRÓNICA EN REDE]
 • Resumo:

  Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa así mesmo, sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

 • Ano de edición:
  1998-
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Política social
 • Publicación:
  Electrónica en rede
 • Formato:
  24 x 17 cm
 • ISSN:
  1139-4420
 • DL:
  OU 166-2001
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica
 • Periodicidade:
  Anual
 • Observación:
  Peridodicidade semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidade anual.
  No ano 2010 pasa de ser publicación impresa a electrónica en rede.
 • Ano do tomo:
  1998 (1ª semestre)- .

 

 • Autor: Vicesecretaría Xeral, Sección de Publicacións e Estatísticas
 • Ano: 2015