Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Publicacións

As publicacións que a Consellería estima do teu interese son as seguintes:

  Estatística de familias numerosas

  • Resumo:

   Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa así mesmo, sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.

  • Ano de edición:
   1998-
  • Idioma:
   Galego
  • Área temática:
   Política social
  • Publicación:
   Electrónica en rede
  • Formato:
   24 x 17 cm
  • ISSN:
   1139-4420
  • DL:
   OU 166-2001
  • Tipo Doc:
   Publicación periódica
  • Periodicidade:
   Anual
  • Observación:
   Peridodicidade semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidade anual.
   No ano 2010 pasa de ser publicación impresa a electrónica en rede.
  • Ano do tomo:
   1998 (1ª semestre)- .

  Boletín de Benestar

  Boletín informativo de Política Social