Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Proxectos lexislativos

Proxecto

[ Outro ]

Proxecto de Decreto ../2015, .. polo que se establecen os requisitos específicos de funcionamento e acreditación dos servizos definidos pola carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, regulado polo Decreto 149/2013, do 5 de setembro.

Data de publicación 29/06/15
 • Tipo de contido:
  Outro
 • Orixe:
  Lexislación autonómica
 • Observacións:

   

   
  Obxecto: Regular o réxime de autorización, declaración responsable e comunicación previa dos servizos destinados a persoas en situación de dependencia.
  Así mesmo establecer, por cada un dos servizos, a descripción, obxectivo, modalidades, destinatarios, definición das prestacións, intensidades, ratios e perfís dos profesionais que o presten (Anexo II).
  Igualmente, regular o requisitos e estándares de calidade para a obtención da acreditación dos ditos servizos (Anexo III).
   
  Estado tramitación: fase intermedia coa solicitude de informes e a apertura da audiencia.
  Suxerencias: a través da páxina web.

   

  Formulario de alegaciones