Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Solicitude de acollemento familiar (BS401G)

  • Descrición
    O obxectivo é integrar ao menor nunha familia, por ser o medio óptimo para o seu desenvolvemento, mentres non pode voltar coa súa familia de orixe ou se adopta para el unha solución máis estable.
  • Descrición longa:

    A través da medida de acollemento familiar, a persoa ou familia acolledora exerce a garda do menor, tendo a obriga de velar por el, telo na súa compañía, alimentalo, educalo e procurarlle unha formación integral.

    Beneficiarios:

    Persoas interesadas en formalizar o acollemento familiar dun menor.

Documentos relacionados
Ligazóns relacionadas