Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Habilitación de entidades colaboradoras de adopción internacional (BS401D)

  • Descrición
    Habilitación como entidades colaboradoras de adopción internacional e que interveñen en funcións de mediación nesta materia.
  • Descrición longa:

    Beneficiarios:

    Asociacións ou Fundacións sen ánimo de lucro que teñan nos seus estatutos como fin a protección de menores.
     

Documentos relacionados
Ligazóns relacionadas