Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Procedementos Permisos de Inicio e Cese de Actividades

 • Descrición longa:

  Explícanse no seguinte documento os procedementos para obter:

  1. O permiso de inicio de actividades de centros e programas de servizos sociais.
  2. A autorización das entidades para prestar servizos incluídos no Programa de Axuda no Fogar que proporciona un conxunto de atencións domiciliarias a persoas coa súa autonomía limitada ou con graves problemas de desintegración familiar.
  3. O permiso de cesamento temporal ou definitivo, sexa parcial ou total, das actividades de centros e programas de servizos sociais.

   

Documentos relacionados