Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Procedementos de Autorización para Creación, Construción e Modificación Substancial de Centros

  • Descrición longa:

    Descríbese a continuación o procedemento para tramitar a autorización para a creación, construción ou modificación substancial de centros de servizos sociais, indicando quenes son as entidades beneficiarias, os requisitos precisos e a normativa autonómica que o regula.

Documentos relacionados