Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Maiores > Servizo de proximidade > Prazas residenciais

servizos de proximidade

Prazas residenciais

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar amplía as súas prazas de estancia continuada dos fogares residenciais con prazas en centros con máis capacidade e cun ámbito de actuación comarcal, coa fin de cubrir a demanda de aquelas persoas que por causas físicas, cognitivas, sociais e/ou familiares non poden permanecer no seu domicilio habitual.

 

Servizos de proximidade

 

Aulas da tercera idade

As aulas da terceira idade, resumen as implicacións dos programas de dinamización, atención e promoción social das persoas maiores, incluíndo actividades propias dos programas baseados nos principios de avellentamento activo, promoción da autonomía persoal e promoción e sensibilización social e da comunidade.