Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto

Axenda de Traballo

    Non hai eventos

Estatísticas

Como consecuencia das competencias atribuídas á consellería de Política Social na elaboración e difusión estatística das áreas temáticas que lle afectan, o usuario terá acceso a cada unha das actividades ou operacións estatísticas elaboradas polas distintas unidades administrativas e demais entes da consellería e integradas no Programa estatístico anual (PEA) que cada ano publica o Instituto Galego de Estatística (IGE) no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no marco dos distintos plans galegos de estatística que se sucederon (PGE 2002-2006 ; PGE 2007-2011 e PGE 2012-2016).

 

 

 

 

 

 

 

Publicacións

 

PROCESO SELECTIVO DIRECTOR/A XERENTE DA FUNGA

Proceso selectivo