Consellería de Política Social
Imperdibles
    Non hai imperdibles

 

Guia de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade
Contacto
apoio

"As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas"

( Principios das Nacións Unidas en favor das persoas de idade. Asamblea xeral das Nacións Unidas do 16 de decembro de 1991- Resolución 46/ 91)

 

Programa de benestar a través da talasoterapia 2018

Talasoterapia2018

 

Programa "Benestar en balnearios - 2018"

Programa

 

Recursos para os maiores

Centros para maiores

Os Centros de Día prestan atención ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

 

Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia

 

IMSERSO  

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores - IMSERSO

 

Servizos de proximidade

V Plan do Goberno para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010

A rede de servicios sociais conta con amplos recursos para potenciar a proximidade dos potenciais usuarios nun entorno cercano ao propio...

 

O tratamento das persoas maiores nos medios de comunicación

Guía tratamento persoas maiores nos medios

Descargar GUÍA

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

  

 

 

 

 

 


Documentos relacionados

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]