Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

Subdirección Xeral de Familia e Menores

19 Setembro 2018  

II Xornadas formativas programa Cidades Amigas da Infancia en Galicia

II Xornadas formativas programa Cidades Amigas da Infancia en Galicia

Marzo de 2018  

Xornadas de protección á infancia

Xornadas de protección á infancia

 

37milsorriSOS

37milsorriSOS

 

Adopción

Adopcións

Se estás interesado/a na adopción, coñece cales son os pasos a dar.

 

As entidades colaboradoras de adopción internacional

Guía ECAI

 

Guía de Acollemento Familiar de Menores

Guía

TELÉFONOS DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Liña de axuda á infancia

[Teléfono de atención e emerxencias: Menor - 900 333 666]

 

Certificado por delitos de natureza sexual

Certificado por delitos de natureza sexual

 

Estatísticas de protección de menores

 

 

Campaña "Un de cada cinco"

1 de cada 5

 

Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia

Prevención Violencia na familia

Esta lei ten por obxecto establecer o marco xurídico xeral das actuacións que haberán de promover os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, de atención, apoio e protección ás familias e aos seus membros e en especial á infancia e á adolescencia, na consecución dos seus obxectivos de benestar e de desenvolvemento persoal.

Acollemento familiar  

Acollemento familiar

Acollemento familiar

Se estás interesado/a en acoller temporalmente no teu fogar a nenos, nenas e adolescentes que están a pasar por unha situación de crise temporal.

 

Guía de recursos do sistema de protección de menores

Guía de recursos