Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

 

Informe sobre a aplicación e avaliación da lei de inclusión social de Galicia 2017

 

Orde do 28 de setembro de 2018

DOG

 

Orde do 24 de xullo de 2018

DOG

 

Orde do 13 de xuño de 2018

DOG

 

Orde do 18 de xullo de 2017

Orde 18-07-2017

 

Orde do 12 de maio de 2017.

Orde 12-05-2017

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Inmigración

Inmigración

 

CURSO - A xestión da cofinanciación do Plan Concertado

 

Formación SIUSS - 2º semestre - 2018

Sistema de Información de Usuarios de Servizos Sociais

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Ministerio

 

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE