Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"O cambio demográfico esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e mulleres que queren traballar e crear unha familia podan ter fillos sen ter por iso que sacrificar as súas carreiras, fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación entre actividade laboral, familia e vida privada, tendo en conta a participación equitativa dos pais na organización familiar".

 Familia

Listaxes Escolas Infantís

Banner

Acceder as Listaxes

 

Bono Concilia

Bono Concilia

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos - 2018

Fillo a cargo 2018

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

2017  

Guía de recursos para as familias 2017

Guía de recursos para as familias 2017

2017  

Residencias de Tempo Libre

Residencias de Tempo Libre

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2015

FUTURO ESCRÍBESE CON F DE FILLOS

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Procedemento de selección de entidade colaboradora para a xestión da axuda económica para ás familias a través da tarxeta benvida

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

O contido a amosar neste portlet non está configurado.

 

Galicia: Perspectivas demográficas

Galicia: Perspectivas demográficas