Consellería de Política Social
Imperdibles
    Non hai imperdibles
Contacto
apoio

Compartindo "a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións"

(Preámbulo da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade, ONU 13 de decembro de 2006).

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3  

Así, Así

Así, Así

2016-2017  

"Aulas I+I". Plan Proxecta

 

Atención temperá

Atención temperá

 

Código de accesibilidade

Barreiras arquitectónicas

O Código de accesibilidade recolle os criterios establecidos na normativa galega para a supresión de barreiras nos espazos urbanos...

 

I Plan de acción da estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

 

Tratamento da discapacidade nos medios de información

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]

 

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 - Lectura fácil

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia