Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

37milsorriSOS

  • Descrición longa:

    37.000 menores, 1 de cada 5 poderían ser vítimas de abusos sexuais.

    Traballemos xuntos pola súa inocencia.