Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Formación SIUSS - 2º semestre - 2018

 • Descrición longa:

  FORMACIÓN PRESENCIAL DE SIUSS-2018

  Dentro do plan de formación de servizos sociais comunitarios que promove o Ministerio de sanidade, consumo e benestar social, e organiza a Consellería de política social van realizarse 2 xornadas formativas sobre SIUSS,  de 5 horas de duración, neste 2º semestre do ano.

  A 1ª xornada estará destinada a traballar sobre  o Módulo de desprotección infantil de SIUSS. 

  A 2ª xornada estará destinada a traballar sobre  a explotación estatística de SIUSS, asi como a súa vinculación co plan concertado.

  Esta formación presencial de SIUSS- 2018, está destinada a  profesionais en activo do equipo técnico de servizos sociais municipais.

  Realizarase na aula de informática da Consellería de Política Social en San Lázaro - Santiago de Compostela, en horario de 9:30 a 14:30

  Para a inscrición é preciso enviar a solicitude debidamente cuberta a: soporte.siuss.ctb@xunta.es 

  Prazo de remate de solicitude: 25 de outubro de 2018

   

   

  FORMACIÓN SIUSS- NOVEMBRO-2018.

   

  XORNADA 1ª

  Día 19 de novembro: Xornada sobre o módulo de desprotección infantil de SIUSS

  Alumnado destinatario: profesionais en activo, de educación social e familiar dos servizos sociais comunitarios e outras/os profesionais responsables do Servizo de educación e apoio familiar.

  Horario de 9:30 a 14:30

  Lugar: aula de informática da AMTEGA en San Lázaro (edificio ao lado do SERGAS)

  Docente: Carmen de la Sierra Vázquez

   

  XORNADA 2ª

  Día 21  de novembro: Xornada sobre explotación estatística de SIUSS e a súa vinculación co plan concertado.

  Alumnado destinatario: profesionais dos servizos sociais comunitarios con responsabilidades de xestión de datos SIUSS.

  Horario de 9:30 a 14:30

  Lugar: aula de informática da AMTEGA en San Lázaro (edificio ao lado do SERGAS)

  Docente: Manuel Penido Barbazán

   

  As persoas interesadas enviarán a solicitude cuberta a: soporte.siuss.ctb@xunta.gal

  Prazo de solicitude: ata o 25 de outubro de 2018.

   

  Información adicional:

  As solicitudes poden facerse por unha xornada de cada modalidade.

  As persoas que soliciten as 2 xornadas deben poñer a data por orde de preferencia.

  Para a selección das accións formativas, terá prioridade a persoa solicitante que non teña formación e, de ser o caso, as persoas que non teñan realizada ningunha outra xornada do mesmo plan no ano anterior nin no semestre anterior deste mesmo exercizo.