Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Plan Nacional de Accesibilidade 2004-2012

  • Descrición longa:

    A accesibilidade é un dos avances, aínda que só recentemente a sociedade no seu conxunto comezou a apreciar a súa importancia, grazas á crecente presenza social das persoas con discapacidade e ao traballo desenvolvido polas institucións e o movemento asociativo. Conforme este proceso foise consolidando, a accesibilidade foi deixando de ser sinónimo de supresión de barreiras físicas e adquiriu unha dimensión máis preventiva e ampla, xeneralizable a todo tipo de espazos, produtos e servizos, ao que denominamos como Accesibilidade Universal. Por outra banda, trátase da variable fundamental para garantir o cumprimento do principio de igualdade de oportunidades para as persoas con discapacidade.

Documentos relacionados