Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Programa de Atención Ambulatoria

 • Descrición longa:

  Que é?  
  É un programa de intervención con adolescentes que teñan en situación de desprotección ou conflito social, que se desenvolve en Vigo a través da entidade ACLAD Alborada.
   
  Para quen?
  Para adolescentes, mozos e mozas de entre 12 e 18 anos que teñan expediente de protección de menores ou se atopen en situación de conflito social, que estean a desenvolver condutas de risco relacionado  co consumo de drogas, amosen unha grave conflitividade ou problemas comportamentais, ou que cometan delictos e non proceda unha medida de responsabilidade penal por mor da súa idade

  Como funciona?

  Os equipos técnicos de menores, logo de valorar o caso derivan ao adolescente de que se trate ao programa, onde se lle presta unha atención especializada e individualizada desde o punto de vista psicolóxico e socioeducativo, sen que implique a separación do neno do seu núcleo familiar.