Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Plan Estratéxico Galego da Infancia e da Adolescencia

 • Descrición
  Plan Estratéxico Galego da Infancia e da Adolescencia
 • Descrición longa:

  En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

  Os desafíos, no que atinxe á poboación infantil e adolescente, son basicamente os mesmos para España e para Galicia, sen esquecer por iso os determinantes xeográficos, demográficos e culturais que a caracterizan. Por iso, este Plan Estratéxico entronca e enriquece a proposta - marco que, auspiciada por todas as Comunidades Autónomas, estableceu o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

  Este Plan concíbese tomando como base de actuación a Convención de Dereitos do Neno do 20 de novembro de 1989, para desenvolver unha cultura da promoción do bo trato á infancia e á adolescencia en Galicia, mediante actuacións cuantificables e concretas en tres ámbitos: a prevención, a protección e a reeducación.

  En síntese este plan está integramente dedicado a promover e favorecer a calidade de vida dos nenos, nenas e adolescentes.