Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

IV Plan Integral de Apoio ás Familias

  • Descrición longa:

    O IV Plan Integral de Apoio ás Familias constitúe un instrumento para o impulso,desenvolvemento e apoio á familia, así como o marco de referencia sobre o que traballar e deseñar unha política de apoio á familia, facilitando o normal desenvolvemento e integración dos seus membros na sociedade galega.

Documentos relacionados