Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Plans e programas

Diagnóstico Xeral do Plan Integral de Atención ás Familias

 • Descrición longa:

  O IV Plan Integral de Apoio ás Familias estrutúrase en dúas fases:

  o Diágnóstico

  o Plan de acción. 

  O diagnóstico consiste nunha avaliación sobre a situación das familias galegas e sobre a adecuación e calidade dos distintos servizos e programas ata agora habilitados. Esta diagnose inclúe:

  • Describir o volume e características das unidades domésticas en Galicia
  • Establecer unha tipoloxía das familias galegas en función das principais variábeis sociolóxicas.
  • Definir os recursos ofertados por institucións públicas e outros axentes sociais.
  • Identificar as problemáticas e necesidades sociais vinculadas á situación das familias.
Documentos relacionados