Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Temas > Inclusión > Plans e proxectos > Plan de desenvolvemento xitano

 

Plans de Inclusión Social

 

Programa "Sen teito"

Dirixido a:  persoas sen fogar e transeúntes.

Consiste no desenvolvemento tanto na rúa como nos albergues e demais servizos de acollida dependentes da Cruz Vermella Española e nos termos municipais da Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela...