Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Accesibilidade

Accesibilidade

A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia abre as portas do seu espazo web a todos aqueles que desexen acceder a el, suprimindo as barreiras técnicas que poidan presentar persoas con algunha discapacidade (física, sensorial ou cognitiva) e/ou de idade avanzada.

Para isto deseñou e desenvolveu esta web accesible que garanta a accesibilidade dos seus contidos en cumprimento das Pautas de Accesibilidade establecidas polo Grupo de Traballo WAI (Iniciativa para a Accesibilidade da Web,  www.w3.org/wai) pertencente ao W3C (Consorcio para a World Wide Web).

Grazas a isto esta web é accesible dende a maioria dos navegadores web, ainda cando estes non soporten CSS ou Javascript, polo que a información da páxina seguirá estando accesible.

Tamaño do texto variable

No deseño e maquetación das páxinas deste portal empregáronse unidades relativas de tamaño do texto. As páxinas visualizaránse correctamente en calquera resolucións e o usuario poderá variar o tamaño do texto se dispón de tal opción.

Mapa do sitio web

O usuario poderá atopar un índice de páxinas do portal web a través do mapa da web.

Ruta de navegación

O usuario sempre saberá en que sección/subsección está en todo momento grazas á ruta de navegación que poderá atopar na parte superior da páxina.

Atallos rápidos de teclado

 • Internet Explorer 4.0
  • ALT + Tecla de acceso directo del teclado
 • Versións superiores a Internet Explorer 5
  • ALT + Tecla de atallo directo do teclado + ENTER
 • Mozilla Firefox
  • ALT + SHIFT +  Tecla de acceso directo del teclado
 • Ópera
  • Mayúsculas + Esc (para activar as teclas de atallo rápido)
 • MacOS
  • CONTROL + Tecla de atallo do teclado

Teclas de atallo

Estas son as teclas de atallo que facilitan o emprego e consulta deste portal web:

 • 0 = inicio
 • 1 = mapa web
 • 2 = suxestións
 • 3 = axuda
 • 4 = accesibilidade
 • 5 =
 • 6 = Sala de comunicación
 • 7 = Recursos
 • 8 = Temas

Descrición das imaxes

As imaxes contidas no portal están acompañadas polos correspondentes textos descritivos ou alternativas para facilitar a comprensión das mesmas no caso de non poder visualizalas.

Recoñecemento de ligazóns

Cando o usuario sitúe o cursor enriba de calquera ligazón deste portal, indicaralle máis información relacionada coa descrición dos contidos que atopará a continuación.

Formatado de alto contraste

Ademais, establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto constraste  para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

 

Formatado de alto contraste

Imaxe de apoio, referente á accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Estilo visual normal

Estilo visual de alto contraste