Consellería de Política Social

Secretaría Xeral Familia e Benestar

Publicación da relación de persoas beneficiarias coas estadías e quendas adxudicadas e da relación das persoas solicitantes que quedan en reserva.

Listados