Consellería de Política Social

Secretaría Xeral Familia e Benestar

Residencia Tempo Libre "Panxón": Estadías adxudicadas

Celebrado o sorteo de datas para adxudicar as estadías na tempada de verán, na dita residencia de tempo libre, o día 21 de maio, ás 10:30 horas, comunicase a todas as persoas interesadas que os resultados do sorteo son os que a continuación se relacionan:
 
- Acta do sorteo (documento pdf)