Consellería de Política Social

Secretaría Xeral Familia e Benestar

Residencia de tempo libre de Panxón

 

CORRECCIÓN DE ERROS
Observado no listado de adxudicacións un erro na data de entrada da solicitude na 3ª quenda de agosto, procedese a realizar a súa corrección :

LOZANO TUDAR, Eugenia, DNI 13139702D, onde di 29/03/2013 debería por
20/03/2013

 

De acordo coa Orde do 5 de marzo de 2013, e unha vez celebrado o sorteo de datas para a adxudicación de estadías na tempada de verá, do cal saíu como data resultante o día 12 de marzo, procedese a publicar o listado das estadías adxudicadas. Proximamente publicaranse o listado de solicitudes que non resultaron  adxudicadas.

Documentos relacionados