Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

ORDE do 2 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións plurianuais a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2015 e 2016 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo).

Data de publicación no D.O 10/06/15
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica