Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

Data de publicación no D.O 17/03/15
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica