Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Data de publicación no D.O 31/12/13
  • Tipo de contido:
    Axuda
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica