Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Outro ]

Instrumento de Ratificación do Convenio do Consello de Europa para a protección dos nenos contra a explotación e o abuso sexual, feito en Lanzarote o 25 de outubro de 2007.

Data de publicación no D.O 12/11/10
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal