Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Resolución ]

Resolución do 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade. (BOE nº 243 do 09.10.2012. Corrección de erros BOE nº 293 do 6.12.2012)

Data de publicación no D.O 09/10/12
  • Tipo de contido:
    Convenio
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal