Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Real Decreto ]

Real decreto 1146/2012, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 358/1991, do 15 de marzo, polo que se reordena a Organización Nacional de Cegos Españois, o Real decreto 415/1996, de 1 de marzo, polo que se establece as normas de ordenación da Cruz Vermella Española, o Real decreto 177/2004, do 30 de xaneiro, polo que se determina a composición, funcionamento e funcións da Comisión de protección patrimonial das persoas con discapacidade e o Real decreto 1855/2009, de 4 de decembro, polo que se regula o Consello Nacional da Discapacidade. (BOE nº 208 do 30.08.2012)

Data de publicación no D.O 30/08/12
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal
Documentos relacionados