Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Real Decreto ]

Real decreto 1364/2012, do 27 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade. (BOE nº 245 do 11.10.2012)

Data de publicación no D.O 11/10/12
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal