Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

DECRETO 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión.

Data de publicación no D.O 08/06/16