Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Orde ]

Orde do 30 de novembro de 2012 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas de novo ingreso na escola infantil 0-3 as Mariñas, dependente desta consellería, para o curso 2012/13

Data de publicación no D.O 05/12/12
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica
  • Observacións:
Documentos relacionados