Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia de Galicia

Data de publicación no D.O 30/06/10
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica