Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Real Decreto ]

Real Decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

Data de publicación no D.O 30/12/05
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal