Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. (BOE nº 277 do 19.11.2003) (Suplemento en galego nº 14 do 24.11.2003)

Data de publicación no D.O 18/11/03
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal