Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Decreto ]

DECRETO 65/2016, do 2 de xuño, polo que se modifica o Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre.

Data de publicación no D.O 02/06/16