Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Decreto ]

DECRETO 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia.

Data de publicación no D.O 01/08/14
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica