Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Decreto ]

Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia (DOG nº 149, de 7 de agosto de 2014)

Data de publicación no D.O 07/08/14
  • Tipo de contido:
    Outro
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación autonómica
Documentos relacionados