Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Real Decreto ]

Real decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2006, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. (BOE nº 15 do 18.01.2006) (Suplemento en galego nº 2 do 01.02.2006)

Data de publicación no D.O 18/01/06
  • Observacións:

    Real Decreto 1621/2005, do 30 decembro polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003, do 18-11-2003, de protección ás familias numerosas

Documentos relacionados