Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Lei ]

Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia. (BOE nº299 do 15.12.2006)

Data de publicación no D.O 15/12/06
  • Tipo de contido:
    Axuda
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal