Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Normativa

Lexislación

[ Real Decreto ]

Real decreto 383/1984, do 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na lei 13/1982, de 7 de abril.(BOE nº49 do 27.02.1984)

Data de publicación no D.O 30/04/82
  • Tipo de contido:
    Regulamentación
  • Estado:
    Vixente
  • Orixe:
    Lexislación estatal